+
  • 90866-33-4(1244).png

(R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate


CAS 号: 90866-33-4 纯度: 97% 5g: RMB 59 10g: RMB 103 25g: RMB 243 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情上一页

2-Amino-5-[(furan-2-yl)methyl]-5-(3-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-one

相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用