+
  • 676371-64-5(994).png

Methyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate


CAS 号: 676371-64-5 纯度: 96% 1g:    RMB 1946 5g:    RMB 7234 10g:  RMB 12954 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情上一页

6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane

相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用