+
  • 1173050-17-3(948).png

S,S-2,6-bis(1,1-diMethylethyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H-IMidazo[1,2-a]iMidazole HI salt


CAS 号: 1173050-17-3 纯度: 97% 100mg: RMB 3380.00 250mg: RMB 5633.00 1g: RMB 11265.00 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情上一页

(4-Cyclopropylphenyl)boronic acid

相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用