+
  • 1251012-82-4(1867).png

5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid


CAS: 1251012-82-4 100mg: RMB 570 250mg: RMB 1007 1g: RMB 2518 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情上一页

rel-((1S,5S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid)

相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用