+
  • 169447-70-5(1655).png

(S)-1-Boc-2-methyl-piperazine


CAS 号: 169447-70-5 纯度: 98% 1g: RMB 58 5g: RMB 160 10g: RMB 295 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情上一页

endo-3-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid

相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用